Liceul Tehnologic "Vasile Juncu" Miniş

A fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 225/2020 din 26 martie 2020 privind aplicarea programului "Euro 200" în anul 2020.

Ajutorul se acordă o singură dată unei familii, iar beneficiari pot fi doar cei care se încadrează la un venit brut pe membru de familie de 250 lei în luna anterioară.

Termenul de depunere a cererii tip este de 17 aprilie 2020, iar pentru celelalte acte conform calendarului.

Acte necesare:
1. Cererea tip - conform modelului;
2. Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/elevei;
3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
4. Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/ unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
5. Acte doveditoare privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original.

Mai multe informaţii

Sus ⇫Octombrie . 2022

 Lu   3  10  17  24  31 
 Ma   4  11  18  25  
 Mi   5  12  19  26  
 Jo   6  13  20  27  
 Vi   7  14  21  28  
 Sa    15  22  29  
 Du    16  23  30  
Planul de Acţiune al Şcolii
Clipul de prezentare a şcolii