Liceul Tehnologic "Vasile Juncu" Miniş

Anunţ angajare administrator de patrimoniu.

Anunţ privind acordarea burselor în anul şcolar 2022-2023

Rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională 2022

Anunţ privind depunerea eventualelor contestaţii la Evaluarea Naţională

Rezultatele înscrierii în clasa pregătitoare, 2022

Plan de acţiune pentru îmbunătăţirea rezultatelor la Evaluarea Naţională 2022

Plan de acţiune pentru îmbunătăţirea rezultatelor la Examenul de Bacalaureat 2022

Viziunea şcolii:

Să creeze cadrul adecvat pentru pregătirea elevilor pentru viaţă, militând spre oferirea unor şanse egale elevilor din comunitate în raport cu cele ale elevilor din mediul urban.
Să asigure oferta educaţională la toate nivelurile învăţământului preuniversitar, conform cu nevoile individuale, ale comunităţii şi ale regiunii.
Când un tânăr creşte frumos, iese parcă din strâmbătate o lume întreagă. (Constantin Noica)

Misiunea şcolii:

Misiunea şcolii este de a asigura un viitor european elevilor săi şi şanse egale de afirmare, precum şi de a se implica activ în viaţa comunităţii căreia îi aparţin, prin introducerea dimensiunii europene, prin promovarea valorilor şi îmbunătăţirea contnuă a actului instructiv-educativ şi realizarea unui parteneriat activ şcoală-elevi-părinţi-comunitate locală.
Ianuarie . 2023

 Lu   2  9  16  23  30 
 Ma   3  10  17  24  31 
 Mi   4  11  18  25  
 Jo   5  12  19  26  
 Vi   6  13  20  27  
 Sa    14  21  28  
 Du    15  22  29  
Planul de Acţiune al Şcolii
Clipul de prezentare a şcolii