Liceul Tehnologic "Vasile Juncu" Miniş

Anunţ
La secţiunea Anunţuri au fost afişate informaţii privind posturile scoase la concurs în luna octombrie 2020.

Viziunea şcolii:

Să creeze cadrul adecvat pentru pregătirea elevilor pentru viaţă, militând spre oferirea unor şanse egale elevilor din comunitate în raport cu cele ale elevilor din mediul urban.
Să asigure oferta educaţională la toate nivelurile învăţământului preuniversitar, conform cu nevoile individuale, ale comunităţii şi ale regiunii.
Când un tânăr creşte frumos, iese parcă din strâmbătate o lume întreagă. (Constantin Noica)

Misiunea şcolii:

Misiunea şcolii este de a asigura un viitor european elevilor săi şi şanse egale de afirmare, precum şi de a se implica activ în viaţa comunităţii căreia îi aparţin, prin introducerea dimensiunii europene, prin promovarea valorilor şi îmbunătăţirea contnuă a actului instructiv-educativ şi realizarea unui parteneriat activ şcoală-elevi-părinţi-comunitate locală.
Noiembrie . 2020

 Lu   2  9  16  23  30 
 Ma   3  10  17  24  
 Mi   4  11  18  25  
 Jo   5  12  19  26  
 Vi   6  13  20  27  
 Sa    14  21  28  
 Du    15  22  29  
Planul de Acţiune al Şcolii
Clipul de prezentare a şcolii